Etik Kurulu Başvuru Takvimi

 

 

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ETİK KURUL TOPLANTI PLANI

 

Etik Kurul Başvuru Tarihi                                      

 Her ayın ilk 15 (on beş) günü *

Etik Kurul Başvuru Dosyalarının ilgili üyelerce ön değerlendirmesinin yapılması

 Her ayın 2. ve 3.  Haftası arası

Etik Kurul Toplantı Tarihi                                                             

 Her ayın  4.  Haftası Perşembe günü

 

* Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ay belirlenen toplantı tarihine kadar başvuru kabul edecektir ancak ayın 15'ine kadar olan başvurular aynı ay içinde yapılacak olan toplantıda gündeme alınacaktır.

Eski Site