Etik Kurulu Başvuru Takvimi

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ETİK KURUL TOPLANTI PLANI

 

Etik Kurul Başvuru Tarihi                                      

 Her toplantı tarihinden önceki cuma günü

Etik Kurul Başvuru Dosyalarının ilgili üyelerce ön değerlendirmesinin yapılması

 -

Etik Kurul Toplantı Tarihi                                                             

 Her ayın ikinci ve dördüncü çarşambası

 

* Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ay belirlenen toplantı tarihinden önceki cuma gününe kadar başvuru kabul edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda gündeme alınacaktır.