Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Doç. Dr. Alparslan DENİZ (AD Başkanı)

alparslan.deniz@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem          

dilek.erdem@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre KÖLE

emre.kole@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet GÜLLÜOĞLU

ahmet.gulluoglu@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Ramazan Oğuz ŞAHİN

ramzan.sahin@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Afra Nur İŞÇEN

afra.iscen@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Erdal KARAKAYA

erdal.karakaya@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Emin DALABASMAZ

emin.dalabasmaz@alanya.edu.tr

Arş. Gör. Selda UYSAL

selda.uysal@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lale AKSOY

lale.aksoy@alanya.edu.tr

 

 

Anabilim dalımız 2017 yılında kurulmuştur. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verecektir. Çalışma alanlarımız genel obstetri, genel jinekoloji, üreme sağlığı endokrinolojisi, kontrasepsiyon, infertilite-menapoz ve onkolojik jinekolojidir.  Başlıca amacımız daha kaliteli USG fetal moniterizasyon, NST takibi, poliklinik hizmetleri sunmak ve özellikli obstetrik ve jinekolojik operasyonları Alanya'da yapılır hale getirmektir. Hedefimiz bu hizmetleri spesifik üniteler kurarak daha  nitelikli  halde sunmaktır.

 

Akademik hedeflerimiz ise; toplumun sağlık yönünden ihtiyaçlarına ve sorunlarına duyarlı, gelişme  ve araştırmaya açık, bilgi ve hizmet üreten bunu toplum yararına kullanan, çevreye, toplumun değerlerine saygılı hekimler yetiştirmektir. Kadın hastalıkları ve Doğum bilimini preklinik ve klinik eğitim vererek tanıtmaktır. Bireyi temal alan bilimsel, çağdaş kaliteli tıp eğitimi ve hizmetidir. Literatüre yön veren klinik ve deneysel araştırmalar yapmaktır. Yetiştirdiği hekimlerin tüm dünyada ülkesini başarıyla temsil edebilmesini sağlamaktır.