Başvuru Belgeleri

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 

  • Revizyon kararı verilen başvurular için, sadece revize edilen belgenin değil, tüm başvuru dosyasının uygun şekilde yeniden düzenlenip sunulması gerekmektedir.
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ay belirlenen toplantı tarihinden önceki cuma gününe kadar başvuru kabul edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda gündeme alınacaktır.
  • Başvuru belgeleri etik kurula ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Başvuru belgeleri ayrı poşet dosyalar içine konulmalıdır. Ardından belgeler aşağıdaki sıralamaya uygun olarak beyaz telli dosya içinde sunulmalıdır.
  • Tüm başvuru belgeleri uygun ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

 

Başvuru Belgeleri

1. Dilekçe

2. Taahhütname

3. Klinik Araştırma Başvuru Formu

4. Araştırma Protokolü

5. Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Retrospektif çalışma dışında kalan tüm çalışmalarda gereklidir)

6. Başhekimlik İzin Yazısı

7. Ünite Amirlerinin Onayı

8. Sorumluluk Paylaşımı Formu

9. İyi Klinik Uygulamalar ve Helsinki Bildirgesi Onay Formu

10. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname 

11. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği

12. Veri Formu

13. Biyolojik Materyal Formu

14. Araştırma Bütçe Formu

15. Özgeçmiş Formu