Tıbbi Biyokimya AD

Doç. Dr. Ertan KÜÇÜKSAYAN (AD Başkanı)

ertan.kucuksayan@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Saniye BAŞAK OKTAY

basak.oktay@alanya.edu.tr

 

 

TARİHÇE

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 2015 yılında  kurulmuştur. Anabilim Dalımızın bünyesinde eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi rutin biyokimya, hormon, hematoloji, idrar laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca; öğrenci ve asistan uygulamalı eğitimlerinin verilmesi amacıyla; elektroforez, UV-spektrofotometre, floresan ve lüminesan plate okuma, western-blot, ELISA, enzim aktivite tayinleri, antioksidanlar, PCR, Real-Time PCR ve diğer moleküler testlerin yapılacağı biyokimya laboratuvarı kurulum aşamasındadır. Modern cihazlarla donatılacak laboratuvarımızda fakültemiz ve üniversitemizin diğer bölümleri ile ortak projeler ve tez çalışmaları yürütülebilecektir. Anabilim Dalımız, multidisipliner çalışmalara açık, etik ilkelere saygılı, bilimsel araştırmalarda inovasyon ve orijinal çalışmaları önemseyen vizyon ve misyonuyla tüm araştırmacılar için uygun bir ortam sunmak üzere çalışmaktadır.

 

YER ve KAPASİTE

Anabilim Dalımızın eğitim amacıyla kullanımında; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi rutin biyokimya, hormon, hematoloji, idrar laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca morfoloji binasında lisans ve lisansüstü öğrenci eğitim laboratuvarları kurulum aşamasındadır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile gelen Araştırma görevlileri için eğitim süreci 4 yıl olup klinik biyokimya laboratuvarında aktif olarak tüm birimlerde çalışmaları hedeflenmektedir. Asistanlığın son yılında laboratuvar yönetiminde aktif olarak görev almaları beklenmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmanın planlanması ve yürütülmesi ilgili deneyimleri de eğitimleri süresince kazanmalıdırlar. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine belirli aralıklarla, periyodik teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır. Nitelikli bilimsel seminer ve tez çalışmaları beklenmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler için asgari olarak; Doktora için eğitim süreci 4 yıl, Yüksek Lisans için 2 yıl, Tıp Dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesi ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık olup teorik ve uygulamalı dersler yapılmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmanın planlanması ve yürütülmesi ilgili deneyimleri de eğitimleri süresince kazanmalıdırlar. Nitelikli bilimsel seminer ve tez çalışmaları beklenmektedir. Eğitim amacıyla lisansüstü öğrencilerin klinik biyokimya laboratuvarında da çalışmaları hedeflenmektedir.

 

ARAŞTIRMA

Öğretim üyelerimizin devam eden ve müracaat aşamasında olan TÜBİTAK, BAP vb projeleri bulunmaktadır. Bilimsel araştırmaya önem verilmekte ve multidisipliner çalışmaya açık, ekip ruhu ile hareket eden bir yaklaşım benimsenmektedir.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Antioksidanlar

Serbest radikaller

Gen Polimorfizmleri

Gıda Katkı Maddeleri

Enzim aktiviteleri

Beslenme biyokimyası

Diyabet

Obezite

Nörokimya (hipokampal NMDA reseptörleri)

Öğrenme ve hafıza

 

OLANAKLARI

Öğrenci ve asistan uygulamalı eğitimlerinin verilmesi amacıyla; elektroforez, UV-spektrofotometre, floresan ve lüminesan plate okuma, western-blot, ELISA, enzim aktivite tayinleri, antioksidanlar, PCR, Real-Time PCR ve diğer moleküler testlerin yapılacağı biyokimya laboratuvarı kurulum aşamasındadır.  

 

LİNİK BİYOKİMYA LABORARUVARINDA YAPILAN TESTLER

Rutin biyokimyasal testler (Glikoz, Üre, kreatinin, Lipid profili, enzimler, elektrolitler vs).

Hormon analizleri (Tiroid fonksiyon testleri, fertilite paneli, tümör belirteçleri, adrenal hormonlar, gebelik testleri).

Hematolojik testler (Tam kan sayımı, periferik yayma, sedimantasyon).

Koagülasyon testleri ( PTT, aPTT, trombin zamanı, D-dimer).

Kan gazı analizleri.

İdrar ve gaita analizleri.</4>