Etik Kurulu Üyeleri

  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK

                         ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ

Prof. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK - Başkan
Doç. Dr. Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN - Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Zehra EREN - Üye
Prof. Dr. Mehmet AKIN - Üye
Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ - Üye
Doç. Dr. Birol ÖZKAL - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN - Üye
Dt. Zeynep AYDIN KILINÇ - Üye
Av. İsmail ŞEVİK - Üye
Merve DUMAN - Üye