Tıbbi Biyoloji AD

Dr. Öğr. Üyesi Durkadın DEMİR EKŞİ  (AD Başkanı)

durkadin.eksi@alanya.edu.tr

 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız canlının en küçük birimi olan hücrenin moleküler genetik ve biyolojik düzeyde incelenmesi, hastalıkların temelinde yatan sebeplerin moleküler, sitogenetik  vd. yöntemlerle ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı, hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemiştir.

 

Lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetleri ile uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip, çağın gerektirdiği teknolojik, bilimsel ve kültürel argümanlar ile donatılmış nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Anabilim Dalımız, bu amaçlara hizmet etmek üzere planlanan modern cihazlarla donatılacak lisans/lisansüstü eğitim laboratuvarının kurulumu için faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

 

Morfoloji binasında konumlanacak laboratuvarımızın kurulumu ile birlikte, hücre kültürü çalışmaları, PCR, Real Time PCR, Western Blot, Elektroforez, UV-Spektrofometre, ELISA ve diğer moleküler teknikler uygulanabilir duruma gelecektir. Bu gelişmeler doğrultusunda Anabilim Dalımız etkin, uygulamalı tıp eğitiminin yanı sıra, insan sağlığı alanında diğer temel ve klinik anabilim dalları ile işbirliği içerisinde, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, moleküler genetik, sitogenetik ve genomiks alanlarındaki mevcut çalışmalarını arttırarak devam ettirecektir.