Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Prof. Dr. Arife USLU GÖKCEOĞLU(AD Başkanı)

arife.gokceoglu@alanya.edu.tr

Doç. Dr. Birgül LİVAOĞLU SAY

birgul.say@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAZAR

esra.hazar@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özden AKSU SAYMAN

ozden.sayman@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇALIŞKAN

duygu.calıskan@alanya.edu.tr

 

Çocuk Nefroloji Bölümü Nedir?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na ait yan dallardan biri olan Çocuk Nefroloji
Bilim Dalı, 0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve
tedavisi ile ilgilenen tıp bilimidir. Vücutta su, asit-baz dengesi ve elektrolit dengesini sağlayan
böbrekler, kanı süzerek zararlı toksinlerin idrar olarak dışarı atılmasını sağlayan ve kemik
iliğine ne kadar kan yapılacağı bilgisini veren organlardır. Üriner sistem, böbreklerin bağlı
olduğu idrar yolları olarak bilinen üreter, mesane ve üretradan oluşur.
Çocuk Nefrolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, üriner sistem hastalıkları arasında yer alan şu hastalık gruplarının
tanı ve tedavisi ile ilgilenirler:
 İdrar yolu enfeksiyonu
 İdrar kaçırma ( gece ve gündüz)
 İdrarda kanama
 İdrarda protein kaçağı
 Nefrotik sendrom
 Nefritik sendrom
 Böbrek yetmezliği ( Akut/Kronik)
 Böbrek taşı
 Hipertansiyon
 Hidronefroz
 Vezikoüretereal reflü
 Üreteropelvik darlık
 Böbrek parankim hastalıkları
 Böbreğin kistik hastalıklar
 Glomerüler hastalıklar
 Tubulointerstisyel hastalıklar
 Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutulumları

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü Nedir?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na ait yan dallardan biri olan Çocuk
İmmünoloji ve Alerji Bölümü, 0-18 yaş aralığındaki çocukların immünolojik yani bağışıklık
sistemi ve alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Çocuk
İmmünoloji ve Alerji Bölümü, immün yetmezlik ve enfeksiyon tipleri gibi immünolojik
temelli pek çok hastalığın tanı ve tedavilerinin yapıldığı bölümdür. Aynı zamanda genetik ve
çevre faktörlerinin etkileşimi ile ortaya çıkan alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen
bilim dalıdır. İmmünolojik ve alerji kaynaklı pek çok hastalık bulunur. Bunlar arasında alerjik
nezle, saman nezlesi ya da bahar nezlesi olarak bilinen alerjik rinit, alerjik olan ve olmayan
bronşiyal astım, atopik dermatit olarak tanımlanan besin, ilaç, böcek ve deri alerjileri,
tekrarlayan hışıltı atakları ve anafilaktik şok olarak tanımlanan ve acil müdahalenin gerekli
olduğu ölümcül derecede ağır alerjik reaksiyonlar yer alır.