Üroloji AD

Doç. Dr.  Ali AKKOÇ (AD Başkanı)   

ali.akkoc@alanya.edu.tr

Doç .Dr. Murat UÇAR    

murat.ucar@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPCUOĞLU 

murat.topcuoglu@alanya.edu.tr

 

Üroloji Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalının akademik hedefleri; kendilerini

her yönden geliştirmiş, teorik ve pratik donanıma sahip, etik kuralları benimsemiş, tıptaki güncel

gelişmeleri tüm hekimliği boyunca yakından takip eden, hastalarla çok iyi iletişim becerisine sahip,

Türkiye'yi sağlık alanında ileri götürebilecek uluslararası standartlarda, mesleğini severek icra eden

uzman ve pratisyen hekimler yetiştirmektir.

 

Hizmet olarak hedefleri ise mevcut hasta hizmet tanı, tedavi kapasitesini arttırmak ve özellikli

tedavi ve ameliyatları Alanya’da yapılabilir hale getirerek hastanemizi referans hastane haline

getirmektir.

 

Üroloji Anabilim Dalı oldukça geniş yelpazede hastalıklar ve ameliyatlarla ilgilenir. Bunların belli

başlıları şunlardır:

 

Böbrek, üreter, mesane, prostat, testis ve penisin iyi ve kötü huylu tümörleri,

Böbrek, üreter, mesane ve üretra taşları,

İdrar yolları enfeksiyonları,

Erkek ve kadın cinsel fonksiyon bozuklukları,

Aşırı aktif mesane ve her yaşta ve cinsiyette görülen idrar kaçırma,

Böbrek, üreter, mesane, üretra, penis ve testisin doğumsal bozuklukları,

Varikosel, hidrosel, epididim kisti gibi skrotum ve testis hastalıkları,

Sünnet