Aile Hekimliği AD

Doç. Dr. Kenan TAŞTAN (AD Başkanı) 

kenan.tastan@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARIKAN

ismail.sarikan@alanya.edu.tr

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalımız 2017 yılında kurulmuştur.

 Anabilim Dalımızın hedefleri; hastalarımıza hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti verebilmek,  öğrencilerimizin eğitimine gerekli önemi göstermek, ulusal/uluslararası bilimsel projeler üreterek uygulamaya geçirilmesine öncülük etmektir.

 

Aile Hekimliği hizmetlerini diğer anabilim dallarından ayıran en önemli özellik yaş, cinsiyet ve organ ayırımı yapmaksızın hastaya bütüncül olarak yaklaşmaktır. Bu nedenle özellikle ayrışmamış ciddi ölçüde şikâyetlere neden olmayan yakınmaların bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi hastalıkların erken dönemde tanımlanmasını sağlar. 

 

Aile hekiminin görevi prekonsepsiyondan (bebek anne rahmine düşmeden) itibaren başlar ölünceye kadar devam eder. Verdiği sağlık hizmetlerini bütüncül, kişisel, kapsamlı, aile ve toplum yönelimli, gizlilik ve yakınlık ilkesine uygun, savunucu, sağlık kaynaklarını etkili kullanarak (reçete yazımı, diğer uzmana sevk, konsültasyon, laboratuar tetkiki, yatarak tedavide) özellikle koruyucu hizmetleri vermekle yükümlüdür. 

 

Anabilim dalımızda toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmek için diğer anabilim dalları ve kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimlerine ve sağlık hizmeti planlayıcılarına yol gösterecek tıbbi araştırmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu hedefler doğrultusunda yapacağımız çalışmalarla, amacımız; bilimsel projeler üreten, sağlıktaki değişimlere ayak uydurabilen, gelişen, etkin, bilimsel ve çağdaş bir sistem oluşturmaktır.

 

Aile Hekimliği polikliniğinde her yaş ve cinsiyette periyodik sağlık muayenelerinin yapıldığı Check up (Tarama) hizmeti, rutin hasta muayeneleri, aşılama hizmetleri yapılmaktadır.