Hakkında

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, aşağıda belirtilen araştırmaları Girişimsel Olmayan Çalışmalar kapsamında inceler ve değerlendirir:

 

1. İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları hariç tüm gözlemsel çalışmalar,

2. Sağlık Bilimleri Alanlarında yapılacak anket çalışmaları

3. Retrospektif çalışmalar,

4. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar,

5. Hücre veya doku kültürü çalışmaları,

6. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyallerle yapılacak araştırmalar,

7. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

8. Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,

9. Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,

10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar,

11. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları.