Tıbbi Patoloji AD

Prof. Dr. Sevinç ŞAHİN (AD Başkanı)

sevinc.sahin@alanya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAYRAMOĞLU

zeynep.bayramoglu@alanya.edu.tr

 

Patoloji bölümümüz 2017 yılında kurulmuştur. Bölümümüz güncel bilimsel yöntemler ile sürekli kendini yenileyip, hızlı ve doğru tanı vererek hastanın tedavisini yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde sitopatolojik - histopatolojik değerlendirme ve  histokimyasal - immünohistokimyasal  incelemeler yapılmaktadır.

 

Patoloji (hastalık bilimi); özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.

 

Histopatolojik değerlendirmede dokular ışık mikroskobuyla incelenerek  tanı   konur.  Sitopatolojide ise vücut sıvıları yayma preparat tekniğiyle hazırlanır ve hastalıklı hücreler sitolojik yönden değerlendirilir.

 

Histokimyasal inceleme maddeleri hücre veya doku içinde mikroskopik olarak görünür hale getiren özel bir kimyasal prosedürdür. Belli bir dokuda bulunan antijenlerin gösterilmesi için işaretlenmiş antikorların kullanılması ise immünohistokimyasal incelemedir.