Biyofizik AD

Doç. Dr. Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN (AD Başkanı) 

aslinur.kucuksayan@alanya.edu.tr

 

TARİHÇE

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, 2017 yılında  kurulmuştur.

Biyofizik, biyolojik yapıları, yaşamsal süreç ve işlevleri moleküler düzeyde fizik ilkeleri ışığında inceleyen ve sorunların çözümünde fizik yöntemlerini kullanan bilim dalıdır. Küçük moleküllerden makromoleküllere (proteinler ve nükleik asitler), hücrelere, dokulara, organlara, organizmalara ve biyosfere kadar canlılığın her aşaması biyofiziğin de ilgi alanına girmektedir. Biyofiziğin kapsamı, ünlü biyofizikçi K.S. Cole’e atfedilen bir söylemle özetlenebilir; “Biyofizik ilginç olan her şeyi içerir, ilginç olmayan her şeyi de kapsamı dışında tutar.”

 

YER ve KAPASİTE

Biyofizik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılacak laboratuvarlar kurulmaktadır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Biyofizik, molekülden organizmaya kadar biyolojinin fiziksel ve matematiksel açıklama gerektiren her düzeydeki problemi ile ilgilenir. Biyomedikal bilimlerdeki her yeni yaklaşımın içinde biyofizik mutlaka vardır. Ayrıca biyofizik fizik ile tıp arasında bir köprü oluşturarak fizik ve matematiğin analitik yaklaşımından yararlanıp, tıp alanında klinik problemlere çözümler sunmayı hedefler. Bu açıdan anabilim dalımız multidisipliner çalışmaları da kapsamaktadır. Biyofizik Anabilim Dalında ülkemizde ihtiyaç duyulan, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve rekabet gücünü arttıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirmeye yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel çalışma yapabilen araştırmacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden alınacaktır. Eğitim süreleri; doktora programı için 4 yıl, yüksek lisans programı için 2 yıldır. Tıp dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesinde yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık eğitimi verilmekte olup, bu süre içerisinde teorik ve uygulamalı dersler yapılacaktır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerinin, bilimsel çalışmaların planlanması ve yürütülmesi ilgili deneyimleri eğitimleri süresince kazanmaları hedeflenmektedir.   ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Anabilim Dalımızda devam eden ve müracaat aşamasında olan TÜBİTAK, BAP vb projeleri bulunmaktadır. Teorik bilgileri uygulamaya yönelik araştırmalara dönüştürebilen, araştırmalarda etik değerlerin bilincinde ve ekip çalışmasına uyumlu hareket eden bir yaklaşım benimsenmektedir.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

 Işık-Doku Etkileşimi

 Doku Oksijen Saturasyonu Ölçümü

 İskemik Hasarın İn Vivo Belirlenmesi

 Diffüz Yansıma Spektroskopisi

 Spektroskopik Yöntemlerle Kanser Teşhisi

 Fiber Optik Sistemler

 Biyomedikal

 Tıp Elektroniği