Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Elçin KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI (AD Başkan V.) 

elcin.kal@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜMÜŞ

sibel.gumus@alanya.edu.tr

 

TARİHÇE

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2017 yılında kurulmuştur. Hâlihazırda anabilim dalımız kullanımında bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Laboratuvarında rutin testler (kültürler, bakteri tiplendirmesi, antibiyogram, E-test, otomatize kan kültürü, serolojik tesler, ELIZA, hemogram, bazı virüs testleri, sedimantasyon) çalışılmaktadır. Yakın zamanda rutin laboratuvar uygulamaları içerisinde immün floresan mikroskobi, kantitatif real time PCR gibi testlerinde dahil edilmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra öğrenci ve asistan uygulamalı eğitimlerinin verilmesi amacıyla; elektroforez, UV-spektrofotometre, floresan ve lüminesan plate okuma, western-blot, ELISA, PCR, Real-Time PCR ve diğer moleküler testlerin yapılacağı araştırma laboratuvarı kurulum aşamasındadır. Anabilim dalımızın alt bilim dalları; Viroloji, Parazitoloji, Mikoloji, İmmünoloji, Bakteriyoloji.

 

YER ve KAPASİTE

Anabilim Dalımızın eğitim amacıyla kullanımında; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi rutin mikrobiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca morfoloji binasında lisans ve lisansüstü öğrenci eğitim laboratuvarları kurulum aşamasındadır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile gelen Araştırma görevlileri için eğitim süreci 4 yıl olup tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında tüm birimlerde çalışmaları tanı süreçlerinde ve bilimsel çalışmalarda aktif olarak rol almaları hedeflenmektedir. Asistanlığın son yılında laboratuvar yönetiminde aktif olarak görev almaları beklenmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine belirli aralıklarla, periyodik teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır. Nitelikli bilimsel seminer ve tez çalışmaları beklenmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler için asgari olarak; Doktora için eğitim süreci 4 yıl, Yüksek Lisans için 2 yıl, Tıp Dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesi ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık olup teorik ve uygulamalı dersler yapılmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmanın planlanması ve yürütülmesi ilgili deneyimleri de eğitimleri süresince kazanmalıdırlar. Nitelikli bilimsel seminer ve tez çalışmaları beklenmektedir. Eğitim amacıyla lisansüstü öğrencilerin klinik biyokimya laboratuvarında da çalışmaları hedeflenmektedir.

 

ARAŞTIRMA

Öğretim üyelerimizin devam eden ve müracaat aşamasında olan TÜBİTAK, BAP vb projeleri bulunmaktadır. Bilimsel araştırmaya önem verilmekte ve multidisipliner çalışmaya açık, ekip ruhu ile hareket eden bir yaklaşım benimsenmektedir.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Mikoloji, İmmünoloji, Moleküler biyoloji

 

OLANAKLARI

Öğrenci ve asistan uygulamalı eğitimlerinin verilmesi amacıyla; elektroforez, UV-spektrofotometre, floresan ve lüminesan plate okuma, western-blot, ELISA, PCR, Real-Time PCR ve diğer moleküler testlerin yapılacağı araştırma laboratuvarı kurulum aşamasındadır.  

 

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORARUVARINDA YAPILAN TESTLER

Direkt Mikroskobik İnceleme Boyalı Mikroskobik İnceleme Kültür Bakteri Tiplendirme Antibiyogram Otomatize kan kültürü, Seroloji (VDRL, Brucella vb.) ELISA Hemogram Sedimantasyon Spermiyogram E-test