Histoloji ve Embriyoloji AD

Prof. Dr. Jale SELLİ (AD Başkanı)  

jale.selli@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aydın CANDAN 

ibrahim.candan@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes SÖZEN 

mehmet.sozen@alanya.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Sema AVCI  

sema.avci@alanya.edu.tr

 

TARİHÇE

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi dahilinde 2016 yılında kurulmuştur. Histoloji, histos (doku) ve logia (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle türemiştir. Terminolojik olarak doku bilimi anlamına gelen histoloji; hücreyi, dokuları, organları ve sistemleri mikroskobik olarak inceler ve dokuların işlevlerini ortaya çıkarır. Embriyoloji ise kelime olarak cenin (dölet) bilimi anlamına gelir. Embriyoloji; Dişilerdeki oositin erkeklerdeki üreme hücresi spermle döllenmesi sonucu oluşan zigot adını verdiğimiz yapının doğuma kadar olan gelişim sürecini kapsamaktadır. İnsanın doğuma kadar olan dönemini inceleyen embriyoloji, doğum öncesi değişim ve gelişimleri, morfolojik olarak anlatmaya çalışır. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı laboratuvarımızın morfoloji binasında kurulumu ile birlikte, öğrencilerin doku preparatlarını ışık mikroskobunda inceleyebilmeleri sağlanacaktır.

Anabilim Dalımız bünyesinde morfoloji binasında doku ve hücre kültürü ile kök hücre laboratuvarlarımızın kurulması amaçlanmakta ve bu yolda çalışmalar hızla ilerlemektedir. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı hücre, doku, organ düzeyinde ışık mikroskobik olarak histokimyasal ve immunohistokimyasal araştırmalarını temel ve klinik bilim dallarıyla ortak olarak yürütmeyi amaçlamaktadır.

 

YER VE KAPASİTE

Histoloji-Embriyoloji Anabilim DalıTıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılacak olan eğitim laboratuvarlarının kurulumunda son aşamaya gelinmiştir. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalına ait 60 kişi kapasiteli bir adet öğrenci pratik eğitim salonu bulunmaktadır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Bölümümüz lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetleri ile uluslararası düzeyde nitelikli, bilimsel açıdan yeterli düzeye ulaşmış ve dönemin bütün teknolojik ve kültürel imkanlarına sahip olarak yetiştirilmiş bilim insanları oluşturmayı kendisine hedef belirlemiştir. Bu hedefler doğrultusunda anabilim dalımız olarak laboratuvarlarımızı ihtiyaçları doğrultusunda modern ve teknolojik cihaz ve ekipmanlarla hazırlamaya çalışmaktayız. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile gelen Araştırma görevlileri için eğitim süreci 4 yıl olup histoloji laboratuvarında tüm öğrenci derslerinde ve bilimsel çalışmalarda aktif olarak rol almaları hedeflenmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler için; Doktora eğitim süreci 4 yıl, Yüksek Lisans eğitim süreci 2 yıl olarak belirlenmiş ve Tıp dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesine ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık süreci istenmektedir. Eğitim süresince teorik ve pratik dersleri, makale ve seminerleri hazırlayıp sunabilmeleri; literatür hakimiyeti kazanıp, araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme gibi bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.