Akademik Kadro

Prof. Dr. Nalan KOZACI

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • nalan.kozaci@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Banu KARAKUŞ YILMAZ

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60
 • banu.karakusyilmaz@alanya.edu.tr
Dr. öğr. Üyesi İsmail Erkan AYDIN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ismail.aydin@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Huriye UDUM

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • huriye.udum@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Onur GÜRKAN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • onur.gurkan@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Ömer BÜYÜKTAHTAKIN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Arş. Gör. Zeynep Selin MURAT

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Arş. Gör. Hasan PAKIR

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • hasan.pakir@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Melis Hazal AKSOY

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • melis.aksoy@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Songül ÇOLAK

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • songul.colak@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Mervan SAĞIR

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • mervan.sagır@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Tuğçe ERŞAHİN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • tugce.ersahin@alanya.edutr
Arş. Gör. Durmuş Ali ERŞAHİN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • ali.ersahin@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Abdülsamet YİĞİN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • abdulsamet.yigin@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Büşra TAŞKIRAN

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • buşra.taskıran@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARIKAN

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ismail.sarikan@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Tayfun KARA

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • tayfun.kara@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Orhan KOCAMAN

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 6060
 • orhan.kocaman@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Arife USLU GÖKCEOĞLU

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • arife.gokceoglu@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esra HAZAR

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60
 • esra.hazar@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özden AKSU SAYMAN

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60/
 • ozden.sayman@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Haluk ERDOĞAN

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 0(242) 510 60 60 /
 • haluk.erdogan@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali Seydi ALPAY

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 0(242) 510 60 60 /
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan UĞUR

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD - Romatoloji BD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • sevcan.ugur@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Özkan YETKİN

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİK

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • saliha.ozpinar@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD - Genel Dahiliye BD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ozgur.keskek@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Zehra EREN

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD - Nefroloji BD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • zehra.eren@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Aşkın Erdoğan

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD - Gastroenteroloji BD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • askin.erdogan@alanya.edu.tr
Doç. Dr. İsmail BEYPINAR

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ismail.beypinar@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Şahnura UZUNTAŞ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıklar AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • sahnura.uzuntas@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Ayşe HACIÇAVUŞOĞLU

Tıp Fakültesi

İç Hastalıklar AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ayse.hacicavusoglu@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa GÜNDOĞDU

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

 • 0(242) 510 60 60 /
 • mustafa.gundogdu@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa SİNANOĞLU

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • mustafa.sinanoglu@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet YILDIRIM

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • mehmet.yildirim@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Eda Nur BÜLBÜLLER

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60 /
Arş. Gör. Gizem YILDIZ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • gızem.yıldız@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Hasan CİN

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • hasan.cin@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet KIR

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • ahmet.kır@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Zeynep AKGÜN

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • zeynep.akgun@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Buse KARADAĞ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • buse.karadag@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Utku ÖZİLİCE

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • utku.ozilice@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Tuğçe ERDOĞAN

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

 • 0(242) 510 60 60
 • tugce.erdogan@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Zekeriya KARASAK

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • zekeriya.karasak@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Cihad RAUFOĞLU

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • cihat.raufoglu@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa GÜLDAL

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • mustafa.guldal@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Arif OĞAN

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • arif.ogan@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Davran ÇİÇEK

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • davran.cicek@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Can Ramazan ÖNCEL

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • can.oncel@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Cemal KÖSEOĞLU

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Dr. Öğr. Üyesi Göksel DAĞAŞAN

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD.

 • 0(242) 510 60 60 /
Prof. Dr. Burak YULUĞ

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • burak.yulug@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Şeyda ÇANKAYA

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • seyda.cankaya@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ece ÖZDEMİR ÖKTEM

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ece.oktem@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZŞİMŞEK

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ahmet.ozsimsek@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Umutcan DURAN

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • umutcan.duran@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Ramazan KARACA

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ramazan.karaca@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Dila SAYMAN

Tıp Fakültesi

Nöroloji AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • dila.sayman@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Cumali AKTOLUN

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • cumali.aktolun@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Hatice LAKADAMYALI

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • hatice.lakadamyali@alanya.edu.tr
Prof. Dr. Tarkan ERGÜN

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • tarkan.ergun@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Özkan ÖZEN

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ozkan.ozen@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ebru TORUN

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • ebru.torun@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YÜKSEL

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • yavuz.yuksel@alanya.edu.tr
Arş. Gör. İsa Sencer KAYA

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD.

 • 0(242) 510 60 60
 • isa.kaya@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed Osman AY

Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • osman.ay@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Selime ÇELİK ERDEN

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
Doç. Dr. Abdullah Burak UYGUR

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • burak.uygur@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kadir KARAKUŞ

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • kadir.karakus@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • erkan.maytalman@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Dilara NEMUTLU SAMUR

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji AD

 • 0(242) 510 60 60 /
 • dilara.samur@alanya.edu.tr