Fizyoloji AD

Doç.Dr. Mehmet Yalçın GÜNAL (AD Başkanı) 

yalcin.gunal@alanya.edu.tr

Doç. Dr.  İshak Suat ÖVEY             

suat.ovey@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra ÇELİK

humeyra.celik@alanya.edu.tr

 

TARİHÇE

Fizyoloji; canlı doku ve organlarının işlevlerini inceleyen, neden-niçin sorularına cevaplar arayan bir bilim dalıdır. Fizyoloji terimi ilk olarak M. Ö.600 ‘lü yıllarda Yunanlılar tarafından felsefi bir terim olarak kullanılmaya başlanmış ve 16.yüzyılın başlarından itibaren tıp terminolojisine girmiştir.  Fizyoloji Anabilim Dalımız 2017 yılında kurulmuştur.

 

YER ve KAPASİTE

Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılacak olan eğitim laboratuvarlarının kurulumunda son aşamaya gelinmiştir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıbbi Fizyoloji, insan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemleri fonksiyonel anlamda inceleyen, mekanizmaları müspet bilim kanunlarına ve bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklamaya çalışan temel tıp dalıdır. Bu konularla ilgili temel teorik-pratik bilgilerin öğrenilmesi ve araştırma yapabilecek düzeyde birikimin oluşturulması fizyoloji uzmanlık eğitiminin temel amacıdır.

Fizyoloji Ana Bilim Dalı tarafından tıpta uzmanlık eğitiminin, fizyoloji doktora programına eş değer olması gerektiği prensip olarak kabul edilmiş ve Fizyoloji Uzmanlık Programı bu prensibe göre hazırlanmıştır. Uzmanlık öğrencilerinin bütün fizyoloji konularında ileri düzeyde, fizyoloji eğitimlerine yardımcı diğer bilim dallarında ise (biyoistatistik, farmakoloji, biyofizik gibi) en az temel düzeyde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitim süresince teorik ve pratik dersleri, makale ve seminerleri hazırlayıp sunabilmeleri; ilgi duydukları bilimsel alanlarda literatür hakimiyeti kazanıp, araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme gibi bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Fizyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitiminin süresi en az üç yıldır.

Uzmanlık eğitimi süresince araştırmalar ön plandadır. Buna ilaveten araştırma görevlilerinden, temel fizyoloji eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yılda en az 4 kez literatür ve 2 kez seminer hazırlanması ve sunulması istenmektedir. Fizyoloji Ana Bilim Dalında hayvan ve insan çalışmaları in vivo ve in vitro sistemlerde laboratuvarlarımızın kurulumu tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden alınacaktır. Eğitim süreleri; doktora programı için 4 yıl, yüksek lisans programı için 2 yıldır. Tıp dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesinde yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık eğitimi verilmekte olup, bu süre içerisinde teorik ve uygulamalı dersler yapılacaktır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerinin, bilimsel çalışmaların planlanması ve yürütülmesi ilgili deneyimleri eğitimleri süresince kazanmaları hedeflenmektedir.

 

ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Öğretim üyemizin, devam eden ve başvuru aşamasında olan altı adet TÜBİTAK projesi ( 2 yürütücü, 2 araştırmacı, 2 danışman ) ve bir adet TÜBİTAK destekli Uluslararası projesi bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarda mevcut bilgi ve becerilerin paylaşılması, multidisipliner bir çalışma anlayışı ve çalışmaların ekip ruhu içerisinde yapılması temel prensiplerimizdendir.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

 • Deneysel mikrocerrahi uygulamaları

 • Yara iyileşmesi

 • Nörofizyolojik çalışmalar

  • Travmatik Beyin Hasarı

  • Fokal İskemi ve Beyin Felci (Stroke)

  • Omurilik Felci

  • Sinir Rejenerasyonu

 • Kardiyak İskemi,

 • Endometriosis

 • Organ banyosu