Anatomi AD

Doç. Dr. Seda ARSLAN (AD Başkanı) 

seda.avnioglu@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CANDAN

busra.candan@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Rumeysa DİKİCİ   

rumeysa.dikici@alanya.edu.tr

 

TARİHÇE

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2017 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımızın bünyesinde eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi anatomi laboratuvarları bulunmaktadır. Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı öğrenci diseksiyon salonu ve maket çalışma salonu olarak düzenlenmiştir. Anatomi Anabilim Dalı,  Tıp Fakültesinin, Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Anatomi derslerini vermeyi amaçlamaktadır.

 

YER VE KAPASİTE

Anatomi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılacak olan eğitim laboratuvarlarının kurulumunda son aşamaya gelinmiştir. Anatomi Anabilim dalımıza ait 60 kişi kapasiteli bir adet öğrenci diseksiyon salonu ve 60 kişi kapasiteli bir adet öğrenci maket salonu bulunmaktadır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı ile gelen Araştırma görevlileri için eğitim süreci 3 yıl olup anatomi laboratuvarında tüm öğrenci derslerinde ve bilimsel çalışmalarda aktif olarak rol almaları hedeflenmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır. Eğitim süresince teorik ve pratik dersleri, makale ve seminerleri hazırlayıp sunabilmeleri; literatür hakimiyeti kazanıp, araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme gibi bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerinden Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi alacak lisansüstü öğrenciler için; Doktora eğitim süreci 4 yıl, Yüksek Lisans eğitim süreci 2 yıl olarak belirlenmiş ve Tıp dışı branşlar için lisansüstü eğitim öncesine ilave olarak 1 yıl bilimsel hazırlık süreci istenmektedir. Eğitim süresince teorik ve pratik dersleri, makale ve seminerleri hazırlayıp sunabilmeleri; literatür hakimiyeti kazanıp, araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme gibi bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.