Tarihçe

Alanya Tıp Fakültesi Millî Eğitim Bakanlığının 6/2/2014 tarihli ve 542880 sayılı yazısı ile, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2014 tarihinde kararlaştırılmış olup, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Mart 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi kurucu dekanlığına Akdeniz Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof. Dr. M. Murat KULOĞLU atanmıştır.

Alanya Tıp Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim  yılında 52 öğrenci ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı olan Alanya Tıp Fakültesi , 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesine bağlı olarak kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlanmıştır.