Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi

 

Fakülte Temsilcisi Adayı Olmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine;

 

Öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Fakültede temsil edilebilmesi için  bir öğrenci temsilcisi belirlemek üzere seçim yapılacaktır.

Fakülte öğrenci temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimizin 11/11/2022 tarihine kadar Dekanlığımıza başvuru yapması gerekmektedir.

Öğrenci Temsilci Adaylık Başvurusunda İstenilen belgeler

a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe,

b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge,

c) Bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adli sicil kaydı, (e-devletten)

d) Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge, (e-devletten)

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

a) Fakültemizin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.


  • 03 Kasım, 2022