Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi
  • 14 Eylül, 2022
Tıp Eğitimi

Tıp eğitimi programı akreditasyonu ve eğitim yönetim planlama sistemi hakkında yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim ŞENOL’un katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.