Vizyon-Misyon

Kulübümüz, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren; geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kurulusu olan Turk MSİC’e bağlı olarak aynı vizyona sahiptir.

 

Kulübün misyonu;

60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanan Turk MSİC gibi;

a)Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak.

b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içinde ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkanı sunmak.

c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak.

d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmaktır.

Eski Site