Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar

 • Hakkında
 • Başvuru Belgeleri
 • Başvuru Belgeleri

  1. Dilekçe

  2. Taahhütname

  3. Klinik Araştırma Başvuru Formu

  4. Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)

  5. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği

  6. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname

  7. Hastane Başhekimliklerine Yazılacak Dilekçe Örneği

  8. Araştırma Bütçe Formu

  9. İyi Klinik Uygulamalar ve Helsinki Bildirgesi Onay Formu

  10. Özgeçmiş Formu

  11. Sorumluluk Paylaşımı Formu

  12. Ünite Amirlerinin Onayı

  13. Biyolojik Materyal Formu

  14. Araştırma Protokolü

   

   

   

  Not 1: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ayın ikinci ve dördüncü çarşamba günü toplanmaktadır. Her ay, belirlenen toplantı tarihinden önceki cuma gününe kadar başvuru kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda gündeme alınmaktadır. 

   

  Not 2: Araştırmanın yürütücüsü veya araştırmacılarının en az yarısı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personeli olmayan araştırmaların etik kurulu başvuruları kabul edilmeyecektir.

   

  Not 3: Başvuru belgelerinin ilgili araştırmacı tarafından aşağıdaki adrese elden teslim edilmesi gerekmektedir.

   

  Adres: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

  Kestel Kampüsü Alanya / Antalya

  Eski Site