Etik Kurulu Başvuru Takvimi

 

 

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ETİK KURUL TOPLANTI PLANI

 

Etik Kurul Başvuru Tarihi                                      

 Her ayın ilk 5 (Beş) iş günü *

Etik Kurul Başvuru Dosyalarının ilgili üyelerce ön değerlendirmesinin yapılması

 Her ayın 2. ve 3.  Haftası arası

Etik Kurul Toplantı Tarihi                                                             

 Her ayın  4.  Haftası Perşembe günü

 

* Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ay belirlenen toplantı tarihine kadar başvuru kabul edecektir ancak ayın 1-5’i arasındaki başvurular aynı ay içinde yapılacak olan toplantıda gündeme alınacaktır.

Eski Site