Başvuru için Gerekli Belgeler

 

1. Başvuru Formu

2. Klinik Araştırma Başvuru Formu

3. Dilekçe

4. Taahhütname

5. Araştırma Protokol Bilgileri Formu

6. Araştırma Bütçe Formu

7. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)

8. Sorumluluk Paylaşımı Formu

9. Ünite Amiri Onay Formu

10. Olgu Rapor Formu / Hasta Veri Takip Formu (varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli)

11. Özgeçmiş Formu

12. Araştırma Broşürü (Araştırılan ürünle veya uygulama ile ilgili Klinik veya Klinik Olmayan Verilere ait Belgeler)

13.Destekleyen Kuruluşun Yetkili İmza Sirküleri (İlaç Firmaları için geçerlidir)

14. Biyolojik Materyal Transfer Formu

15. Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)

16. Veri Kullanım İzni Formu

17. Hastane Başhekimliklerine Yazılacak Dilekçe Örneği​

18. İyi Klinik Uygulamalar ve Helsinki Bildirgesi Onay 

19. Diğer

 

Not: Başvurunuzu tamamlamadan önce lütfen inceleyiniz.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eski Site