Başvuru için Gerekli Belgeler

 

1. Başvuru Formu

2. Dilekçe

3. Taahhütname

4. Araştırma Protokol Bilgileri Formu

5. Araştırma Bütçe Formu

6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)

7. Olgu Rapor Formu / Hasta Veri Takip Formu (varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli)

8. Özgeçmiş Formu

9. Araştırma Broşürü (Araştırılan ürünle veya uygulama ile ilgili Klinik veya Klinik Olmayan Verilere ait Belgeler)

10.Destekleyen Kuruluşun Yetkili İmza Sirküleri (İlaç Firmaları için geçerlidir)

11. Biyolojik Materyal Transfer Formu

12. Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)

13. Veri Kullanım İzni Formu

14. Hastane Başhekimliklerine Yazılacak Dilekçe Örneği​

15. Diğer

 

Not: Başvurunuzu tamamlamadan önce lütfen inceleyiniz.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eski Site