Başvuru Belgeleri

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 

  • Revizyon kararı verilen başvurular için, sadece revize edilen belgenin değil, tüm başvuru dosyasının uygun şekilde yeniden düzenlenip sunulması gerekmektedir.
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu, her ay belirlenen toplantı tarihinden önceki cuma gününe kadar başvuru kabul edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda gündeme alınacaktır.
  • Başvuru belgeleri etik kurula ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Başvuru belgeleri ayrı poşet dosyalar içine konulmalıdır. Ardından belgeler aşağıdaki sıralamaya uygun olarak beyaz telli dosya içinde sunulmalıdır.
  • Tüm başvuru belgeleri uygun ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

 

 

Başvuru Belgeleri

 

 

Eski Site