Kardiyovasküler Sistemde Tromboprofilaksi Sempozyumu Düzenlendi

Kardiyovasküler Sistemde Tromboprofilaksi Sempozyumu Düzenlendi
  • 23 Eylül, 2019
Kardiyovasküler Sistemde Tromboprofilaksi Sempozyumu Düzenlendi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ALKU Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğiyle, 21 Eylül 2019 tarihinde Alanya Asia Beach Otel'de ''Kardiyovasküler Sistemde Tromboprofilaksi Sempozyumu'' düzenlendi. Koçak Farma sponsorluğunda düzenlenen sempozyuma Alanya merkez olmak üzere, Antalya ve çevre merkezlerden hekimler katılarak güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz KARAHAN ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ETLİ “Tromboz, damar içindeki kanın pıhtılaşmasıdır. Oluşan pıhtı atar damar veya toplar damarlarımızda tıkanıklık oluşturabilmektedir. Oluşan tıkanıklık beyin, akciğer gibi organlar ile uzuv damarlarını etkileyebilmekte ve sakatlık ve ölümlere yol açmaktadır. Tromboprofilaksi bu pıhtının önlenmesi için uygulanan yöntemleri ve tedavisi için kullanılan ilaçları içermektedir. Bir çok disiplinden alanında uzman hekimler bu sempozyumda bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tecrübeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Alanya ve çevresinde, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan hekimleri bir araya getiren bu toplantı, pıhtının yol açacağı problemlerin önlenmesi ve tedavi edilmesi için sağlık kuruluşlarının eş güdümlü çalışması için de önem arz etmektedir.” dediler.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak YULUĞ toplantıya dair değerlendirmelerinde “Her yıl milyonlarca insanın damar tıkanıklığı nedeniyle ölümle veya sakat kalma ile yüz yüze olduğunu ve bu durumların çoğunlukla önlenebilir olduğunu belirterek, yeni bir üniversite olmalarına rağmen bilim anlamında hızlı bir gelişme kayıt ettiklerini ve gittikçe gelişen akademik kadrolarıyla Türkiye’nin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaya talip olduklarını” sözlerine ekledi.

ALKU Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ da “Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile afiliye olan bir eğitim araştırma hastanesi olduklarını ve hem üniversite hem de eğitim araştırma hastanesinin bir gereği olan bu tip bilimsel toplantıların devamlılık arz etmesi gerektiğini” belirtti. Ayrıca ALKU Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Lakadamyalı “Her yıl binlerce ölüm ve iş gücü kayıplarına yol açan kalp damar hastalıkları tüm sistemleri etkilemekte ve bu kayıpların bir kısmı önlenebilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu sürece çeşitli çözümler bulunmaktadır. Bilimsel sürecin bir gereği olarak tıp bilimi de kendini yenilemekte ve hekimlerin kendini güncellemesi için böyle toplantılara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu toplantının Alanya’da olması ayrıca önemlidir. Kongre turizminin artık vazgeçilmez bir noktası olan Antalya’nın yanında olmasına rağmen, Alanya bu alanda yeterince faaliyet gösterememektedir. Eğitim Araştırma Hastanemizin daha da geliştirilerek daha iyi hizmet vermesi ve Üniversitemizin de destek vermesi ile Alanya da artık bilimsel toplantılar için tercih noktası olması önemli hedeflerimizdendir. Böylece hem hastalarımız en son teknoloji ile daha iyi sağlık hizmeti alacak, hem de bilim camiası şehrimizi daha yakından tanıyacaktır. Biz de Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bilimsel ve teknolojik olarak hastanemizin gelişmesi hususunda ne gerekirse sonuna kadar yapmaya çalışacağız.” ifadelerini sözlerine ekledi.