Fakülte Hakkında

 • Tarihçe
 • Vizyon-Misyon
 • Vizyon-Misyon

  VİZYON

  Tıp eğitimi ve araştırma alanında donanımlı bilim insanları ve hekimleri yetiştirmek, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda beklentileri en üst seviyede karşılayarak geliştirdiği değerlerle saygı uyandıran, mensubu olmaktan gurur duyulan, bölgemizde ve ülkemizde lider bir tıp fakültesi olmak.

   

  MİSYON

  Bölgede sağlık standartlarını yükselten, doğru ve yerinde teşhis koyabilen, netice alıcı tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, ahlâkî değerlere sahip, iletişim, bilgiye ulaşma ve kullanma becerisi yüksek, insan ve hasta haklarına saygılı, hasta merkezli hizmet anlayışına sahip hekimler yetiştirmektir.

  Öğrencilerine yüksek seviyede eğitim vererek, tıp dünyasındaki her türlü yenilik ve gelişmeleri gözden kaçırmayan, dinamik yapısı ile kendini dâimâ yenileyen, içinde yaşadığımız toplumun sağlık problemlerine ciddiyet ve titizlikle yaklaşıp çareler üreten, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, nitelikli araştırma ve yayınlar yapabilen, her türlü sosyal-kültürel imkânları ile öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir tıp fakültesi olmaktır.

  Eski Site