İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Zehra EREN (AD Başkanı) (Nefroloji Yandal Uzmanı) zehra.eren@alanya.edu.tr

Prof. Dr.  Evrim ÇAKIR (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yandal Uzmanı)  evrim.cakir@alanya.edu.tr

Prof. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK sakir.keskek@alanya.edu.tr

Doç. Dr. Aşkın ERDOĞAN (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı) askin.erdogan@alanya.edu.tr

Doç. Dr. Volkan KARAKUŞ (Hematoloji Yandal Uzmanı) volkan.karakus@alanya.edu.tr

Tarihçe

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalımızı ülkemizde ve dünya çapında prestijli bir merkez yapmak için yola çıktık ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Amacımız; bu alanda hastalara en kaliteli ve donanımlı hizmeti verebilmek, araştırmalarla bilimselliği hep ön planda tutmak, verilen eğitimle yüksek profilli doktorlar ve bilim adamları yetiştirmektir.

 

 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Ünitemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakın zamanda hizmete girecektir. Ünitemizde yapılacak tetkikler;

- Üst gastrointestinal sistem endoskopisi (Narrow Band Imaging(NBI))

- Kolonoskopi (NBI)

- Fleksible sigmoidoskopi

- Rektoskopi

- ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi)

- EUS (Endoskopik Ultrasonografi)

- Standart ve doppler USG (Ultrasonografi)

 

Ünitemizde yapılacak tanısal ve terapötik endoskopik işlemler;

 

- Tanısal amaçlı sindirim sisteminden endoskopik biyopsi alınması

- Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu

- Malign darlıklarda stent uygulanması

- Özofagus varislerinde band ligasyonu ve skleroterapi

- Gastrik varislerde siyonoakrilat ve fibrin glue tedavisi

- Kanayan ülser ve diğer lezyonlara skleroterapi, APC ve hemoclip uygulanması

- Polipektomi (üst ve alt gastrointestinal sistem)

- Pilor darlıklarında balon dilatasyonu

- Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

- Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

- Perkutan Transhepatik Kolanjiografi (PTK)

- ERCP işleminde safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi

- Endoskopik Sfinkterotomi

- Koledoktan ve intrahepatik safra kanallarından taş çıkarılması

- Safra kanalı darlıklarının balon ile dilatasyonu

- Safra kanalı darlıklarına stent yerleştirilmesi

- Safra kaçaklarının endoskopik tedavisi

- Nazobiliyer stent takılması

- Pankreatik kanaldaki taşların çıkarılması

- Pankreatik kanala gereğine stent takılması

- EUS ile tanısal görüntüleme, tümör evreleme, submukozal lezyonların incelemesi

- EUS eşliğinde submukozal lezyonlardan ve pankreastaki lezyonlardan biyopsi

- EUS eşliğinde kronik pankreatit ve pankreas malignitelerinde çölyak ganglion blokajı

- Ayrıca yapılacak diğer işlemler standart ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi, kitle biyopsisi ve parasentezdir.

 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı’nda; Gastroözofageal Reflü Hastalığı, Gastritler, Üst ve Alt Sindirim Sistemi Hastalıkları, Akalazya, Barrett Özofagus, Yemek Borusu Hastalıkları, Mide ve Barsak Enfeksiyonları, Helikobakter Pilori, Karaciğer Hastalıkları, Kronik Hepatitler, Siroz, Viral Hepatitler, Otoimmun Hepatit, Primer Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Otoimmun Kolanjiopati, Safra Yolları Hastalıkları, Pankreas Hastalıkları, İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı), Sindirim Sistemi Kanserleri, Pankreas Kanseri ve Safra Yolları Kanseri tanısını koyup, tedavisini yaptığımız hastalıkların bir kısmıdır.

Eski Site