Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD (Gastroenteroloji BD)

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Esra AKKAYA KUYBULU (AD Başkanı)   ayca.kuybulu@alanya.edu.tr  

 

 

 

Bilim dalımızda sindirim sistemi yani yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak

ayrıca karaciğer, pankreas ve safra kesesi hastalığı olan çocukların ve bebeklerin tanı, tedavi

ve izlemleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların çocuklardaki başlıca bulguları karın ağrısı, kabızlık,

şişkinlik, bulantı hissi, kusma, ishal, yutma güçlüğü ve sarılıktır. Ünitemizde sindirim sistemi

hastalığı olan çocuklara gerektiğinde üst ve alt endoskopik girişimsel işlemler tanısal ve bazen

de tedaviye yönelik olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca beslenmesi dengesiz (az veya fazla

kilolu) olan çocukların izlemi yapılıp tedavisi (diet veya beslenme desteği) planlanmaktadır.

Çeşitli nedenlerle sinir sistemi (nörolojik) sorunları nedeniyle beslenme sorunu olan hastalara

da gerektiğinde beslenme desteği uygulanmaktadır.

 

Bilim dalımızın alanına giren başlıca hastalıklar şunlardır: Gastroözofageal reflü,

kabızlık, gastroenterit, fonksiyonel karın ağrısı, gastrit, irritabl bağırsak sendromu, çölyak

hastalığı, hepatit, safra kesesi taşı, obezite, karaciğer yağlanması ve iltihaplı bağırsak hastalığı

(Crohn hastalığı, ülseratif kolit).

Eski Site